Ing. Pavel Richter, Ph.D. (+420) 605 986 481


Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku

Kontakt | Kontaktní formulář | Měření radonu v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Stanovení radonového indexu pozemku slouží jako podklad pro navržení vhodných preventivních protiradonových opatření zabraňujících pronikání radonu do budovy.

Radon je radioaktivní plyn, s jeho rostoucí koncentrací ve vnitřním prostředí budovy se významně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. Více informací o měření radonu v budovách.

Měření radonu se dále využívá např. pro rozhodování o koupi pozemku a stanovení jeho tržní ceny nebo jako podklad pro rozhodnutí k provedení zásahu ke snížení přírodního ozáření osob.

Radonový index pozemku vyjadřuje míru rizika pronikání radonu z geologického podloží na daném pozemku a nabývá hodnoty: nízký, střední a vysoký.

Měření je prováděno v souladu s Doporučením Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením (SÚJB) a vychází z posouzení hodnoty objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin.

Na základě výsledků měření radonu jsme schopni zajistit návrh vhodného protiradonového opatření dle výpočtu ČSN 730601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ v souvislosti s hydroizolačním systémem objektu.

Podklady potřebné pro stanovení radonového indexu pozemku:

Podklady je možno zaslat poštou, emailem, nebo předat osobně.


Cena za provedení stanovení radonového indexu pozemku

Cena za stanovení radonového indexu pozemku pro běžné rodinné domy se obvykle pohybuje v rozmezí 2 700 Kč až 3 000 Kč.

Přesnou cenovou nabídku Vám zdarma na vyžádání zpracujeme.

Výjezdová místa k výpočtu ceny za stanovení radonového indexu pozemku:


Legislativní řešení radonové problematiky a metodiky měření


Povolení k činnostiKontakt:

Telefon: (+420) 605 986 481
Email: info@radonpozemky.cz


Fakturační adresa:

Ing. Pavel Richter, Ph.D.
Masarykovo náměstí 78
549 54 Police nad Metují

IČ: 74815253
Nejsem plátce DPH

Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář:

Měření radonu v budovách v Královehradeckém a Pardubickém kraji ivt náchod, tepelná čerpadla, švédské tepelné čerpadlo, tepelné čerpadlo, topení tepelným čerpadlem, švédská tepelná čerpadla www.irin.cz